Mỗi sản phẩm, Thanh Việt hướng đến sự tinh gọn, đơn giản hóa nội thất. Nó không đồng nghĩa với sự thiếu thẩm mỹ. Ngược lại, một chút thiên nhiên kết hợp với nội thất tinh xảo, tạo nên sự thư thái. Nó