Nội thất của căn nhà thể hiện phong cách của gia chủ. Nó chính là tấm gương phản chiếu tính cách của bạn. Nếu bạn cần điều gì đó dễ chịu hơn, tĩnh lặng hơn, hay một chút để tận hưởng, có lẽ phong cách