Một ngày có 24 giờ, mỗi chúng ta đều bỏ ít nhất 8-10 giờ/ngày để làm việc. Dù là làm việc tại công ty hay tại nhà thì một không gian thoải mái để làm việc là điều vô cùng cần thiết. Đặc biệt, khi mà F